Rozwód: jak przebiega proces rozwodowy?

Od momentu złożeniu pozwu może minąć kilka miesięcy, nim małżonkowie zostaną wezwani na rozprawę. Zadaniem sądu jest zbadanie, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia (na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej), a jeśli tak, to z czyjej winy. Proces rozwodowy zazwyczaj odbywa się na więcej niż jednej rozprawie. Małżonkowie są przesłuchiwani, mogą przedstawiać dowody, wnosić o przesłuchanie świadków, lub zasięganie opinii biegłego. Czasami zdarza się, że małżonkowie chcą, by świadkami w sprawie były ich dzieci. Z prawnego punktu widzenia nie jest to możliwe, jeśli nie ukończyły one siedemnastu lat. Już sam fakt, że rodzice się rozwodzą, jest dla dzieci źródłem wielkiego cierpienia i pozostawia nieodwracalne zmiany w ich psychice. Jeśli sąd uzna, że dzieci ucierpią wskutek rozstania rodziców, nie zgodzi się na rozwód. Małżonkowie powinni być świadomi, że rozwód często powoduje regres w rozwoju dzieci, być przyczyną ich częstszego zapadania na zdrowiu, gorszych efektów w nauce, oraz zaburzeń psychicznych.